9. apr. 2011

Nostalgi

 Denne døren har fått vært i ro lenge nå. =)
Gjør godt å ta i bruk de tingene dette
rommet inneholder. Bare det å drømme seg vekk
med alt man har lyst å gjøre i hagen
og alle muligheter som finnes, gir meg glede. 


2 kommentarer: